Regulamin sklepu internetowego Origo
§ I. INFORMACJE O FIRMIE, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

1.Sklep internetowy WWW.origo.com.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę Origo Aureliusz Żmijowski, ul. Grunwaldzka 35c, 60-783 Poznań , Tel. 61 662 15 15,mail: origo@origo.com.pl, NIP 9721043027 Regon 634450577, prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o Wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 45761/2005/S zwaną w dalszej części regulaminu Sprzedawcą lub Usługodawcą.

2.Druga strona dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu zwana jest w dalszej części Regulaminu „Klientem”.

3.Sklep realizuje dostawy zamówionego przez Klienta towaru wyłącznie na terytorium Polski.

4. Regulamin dotyczy zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej www.origo.com.pl oraz w oparciu o tą stronę zamówień złożonych drogą mailową, listową lub telefonicznie.

5. Treść strony WWW.origo.com.pl jest informacją handlową i nie może być uznawana za ofertę w rozumieniu art.66 ust.1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi ona zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

§ II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia. Sposoby złożenia zamówienia to formularz Sklepu internetowego. Zamówienia składane w innej formie niż przez formularz sklepu internetowego w oparciu o stronę WWW.origo.com.pl to droga mailowa, listowna, faksowa. Zamówienia można składać również telefonicznie w godzinach pracy biura handlowego.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna i prawna. Osoba fizyczna musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności pranych. Uznaje się, że Klienci działający w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadają pełną zdolność do reprezentowania tych jednostek i zaciągania w ich imieniu zobowiązań wynikających ze złożonego zamówienia w Sklepie.

4. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie wygenerowane przez system sklepu. Sprzedawca w ciągu 1 dnia roboczego zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie do realizacji zamówienia, w tym potwierdzić dostępność lub czas oczekiwania na produkt, oraz sposób i ewentualne koszty wysyłki.

5. Jeśli dane teleadresowe podane przez Klienta w zamówieniu będą nieprawidłowe i uniemożliwią kontakt w celu potwierdzenia zamówienia, termin 1 dnia roboczego opisanego w punkcie 4 rozpoczyna bieg z chwilą ustalenia prawidłowych danych Klienta. W takiej sytuacji Sprzedawca nie odpowiada za możliwość wyczerpania się zapasów magazynowych zamówionego towaru.

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były dostępne, a termin realizacji zamówienia nie przekraczał od 1 do 5 dni roboczych. Termin realizacji rozpoczyna bieg po: potwierdzeniu zamówienia przez Klienta w przypadku płatności przy odbiorze lub otrzymaniu płatności w formie przedpłaty, na konto Sprzedawcy. Termin realizacji kończy bieg w chwili realizacji wysyłki – odbioru przesyłki przez kuriera, lub umożliwienia odbioru osobistego zamówionego towaru. Sprzedawca dopuszcza jednak sytuacje, w której termin realizacji będzie dłuższy m.in. z przyczyn powstałych przez dostawców Sklepu, lub w przypadku towarów sprowadzanych lub produkowanych na specjalne zamówienie Klienta. Informacja o dłuższym niż standardowy czasie realizacji będzie podawana przez Sprzedawcę po potwierdzeniu zamówienia.

7. Sprzedawca może odstąpić od umowy, jeśli w chwili składania zamówienia przez Klienta towar ulegnie ostatecznemu wyczerpaniu. W takiej sytuacji Sprzedawca zaproponuje ofertę alternatywną – równoważny w oparciu o cenę i parametry produkt. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji alternatywnej.

§ III. METODY PŁATNOŚCI I KOSZTY TRANSPORTU

1.Płatność za zamówienie może odbywać się w formie gotówkowej: gotówka przy odbiorze towaru, w tym pobranie – płatność gotówką przedstawicielowi firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki; oraz bezgotówkowej: przelew tradycyjny(płatność przelewem na podstawie faktury proforma lub danych zawartych w potwierdzeniu zamówienia), przelew bezpośredni Przelewy24 (bezpośrednio po złożeniu zakupów i wyborze przelewu bezpośredniego, Klient zostanie przekierowany na stronę płatności) oraz płatność kartą płatniczą Przelewy24 (bezpośrednio po złożeniu zakupów i wyborze płatności kartą, Klient zostanie przekierowany na stronę płatności).Operatorem Przelewy24 i kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Koszty transportu, jeśli są doliczane, stanowią osobną pozycję na fakturze vat. Koszty transportu obliczane są w procesie składania zamówienia i w przesłanym potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zakupu produktów gabarytowych i szklanych, takich jak m.in.: tablice, gabloty, stojaki, ekrany od wymiaru 1,5m, tablice szklane w każdym wymiarze, sejfy o wadze powyżej 30 kg, elementy małej architektury, koszt transportu ustalamy indywidualnie z Klientem. Przy przesyłce bez pobrania koszty transportu produktów gabarytowych wynoszą od 30 zł netto do 350 zł netto. Po dodaniu produktu gabarytowego w koszyku pojawi się informacja „koszt transportu po uzgodnieniu”. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie mailem wraz z dodanymi kosztami transportu. Zawsze ustalamy najlepszy wariant wysyłki, tak by zminimalizować koszty logistyczne. Klient po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia wraz z kosztami nie jest zobowiązany do przyjęcia oferty. Zamówienia produktów gabarytowych i szklanych powyżej kwoty 3000 zł Sprzedawca wysyła do Klienta firmą spedycyjną na własny koszt przy przesyłce bez pobrania.

3. Standardowo przesyłki pobraniowe (płatność gotówką przy odbiorze) realizowane są przez firmy kurierskie współpracujące ze Sklepem do wartości pobrania 2000 zł brutto i nie zawierają produktów gabarytowych (o długości 1,5m i większej) . Realizacja przesyłek pobraniowych o wartości zamówienia powyżej 2000 zł brutto lub zawierających produkty gabarytowe będą indywidualnie ustalane z Klientem.

§ IV. METODY DOSTAWY

1.Dostawa odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich współpracujących ze Sklepem. Wysyłany towar jest ubezpieczony na pełną wartość przesyłki. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu paczki w obecności kuriera, również do sprawdzenia zawartości przesyłki. W przypadku ewentualnych uszkodzeń lub braków w przesyłce konieczne jest spisanie protokołu szkody z kurierem i niezwłoczne powiadomienie o tym Sprzedawcy w ciągu 1 dnia roboczego wraz z przesłaniem protokołu szkody drogą mailową.

2.Firma kurierska ma prawo dostarczyć towar do pierwszych drzwi, np. drzwi posesji, drzwi klatki schodowej, dotyczy to w szczególności dostaw paletowych.

3. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru w siedzibie Sklepu po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności i przygotowania towaru do odbioru. W przypadku płatności w formie przedpłaty Klient zobowiązany jest podczas odbioru okazać dokument tożsamości i potwierdzenie dokonanego zamówienia i zapłaty.

§ V. CENY PRODUKTÓW I PROMOCJE

1.Ceny podane przy produktach to ceny brutto zawierające podatek VAT.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen czy zakończenia promocji w każdym w momencie bez wcześniejszego uprzedzenia.

3. Promocje umieszczone na stronie ważne są do określonego w treści promocji terminu lub do wyczerpania zapasów. Nagrody umieszczone w zestawach promocyjnych mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na zdjęciach. W przypadku wyczerpania zapasów produktów gratisowych organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany produktu gratisowego na równoważny lub wyższy model.

4. Możliwa jest negocjacja cen on-line. Produkty podlegające negocjacji oznaczone są ikoną „negocjuj cenę” po wybraniu której Klient może zaproponować swoją cenę brutto Towaru. Propozycja Klienta będzie rozpatrzona przez Sklep, a o decyzji Klient zostanie powiadomiony emailem. Po dodaniu do koszyka wynegocjowanego produktu, wartość jego liczona będzie według wynegocjowanej ceny. Do skorzystania z funkcji negocjacji konieczne jest zalogowanie w Serwisie.

5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby ceny produktów były rzetelne i poprawne; jednak w cenach produktów mogą pojawić się pomyłki – można je zgłaszać do działu handlowego Sklepu. W sytuacji niezamierzonego błędu Sprzedawcy przysługuje prawo od odstąpienia od umowy i nie potwierdzenia zamówienia w sposób opisany w par.2 Regulaminu.

§ VI. OPIS PRODUKTÓW

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by opisy produktów były rzetelne i poprawne; jednak w opisie produktów mogą pojawić się pomyłki – można je zgłaszać do działu handlowego Sklepu.

2.Produkty mogą się nieznacznie różnić od prezentowanych na zdjęciach. Dotyczy to w szczególności kolorystyki produktów uzależnionej od jakości zdjęcia, światła oraz systemu informatycznego Klienta.

§ VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Klient zwany Konsumentem- osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – który zawarł umowę w sklepie internetowym może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa poniżej.

1a. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w par. VII niniejszego regulaminu stosuje się również do przedsiębiorców na prawach Konsumenta- osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części; polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Origo, ul. Grunwaldzka 35c, 60-783 Poznań lub na adres e-mail: origo@origo.com.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa w par.7. pkt 1. i 2. wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.

4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać i umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy i otrzymania zwracanego towaru, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany towar będzie w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością. Jeśli zwracany produkt objęty był promocją gratisową, zestawem promocyjnym lub dodatkiem za 1 zł netto, produkt główny musi być zwrócony z dodatkiem promocyjnym, inaczej traktowany jest jako niekompletny. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Towar należy zwrócić na adres : Origo (sklep internetowy), ul. Grunwaldzka 35c, 60-783 Poznań

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. Jeżeli w przypadku umowy sprzedaży Sprzedawca nie oferuje ponoszenia kosztów zwrotu towaru, a towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu towaru, wysokość tych kosztów szacowana jest przez Sprzedawcę. Informacja o bezpośrednich kosztach zwrotu lub szacunku tych kosztów jest przekazywana Konsumentowi na jego prośbę przed realizacją zwrotu towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi dodatkowej – związanej z przedmiotem umowy sprzedaży w związku z dostawą towaru typu instalacja lub montaż towaru – przed upływem terminu do odstąpienia umowy sprzedaży, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i. zawartej w drodze aukcji publicznej

j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14. Po zaakceptowaniu zwrotu Sprzedawca wyśle do Konsumenta fakturę korygującą wystawioną zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Konsument zobowiązany jest do podpisania i odesłania kopii faktury korygującej.

§ VIII. USZKODZENIA W TRANSPORCIE I REKLAMACJE

1. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia towaru w dostawie czy braków w przesyłce.

2.Podczas dostarczenia przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu paczki oraz jej zawartości w obecności kuriera. W przypadku ewentualnych uszkodzeń towaru lub braków w przesyłce konieczne jest spisanie z kurierem odpowiedniego protokołu szkody i niezwłoczne powiadomienie o tym Sprzedawcy. Protokół szkody musi być wypełniony w sposób czytelny, prawidłowy i kompletny. Dniem sporządzenia protokołu musi być dzień odbioru przesyłki. W protokole należy zawrzeć szczegółowe informacje dotyczące sposobu zapakowania, użytych zabezpieczeń, wypełniaczy, znaków ostrzegawczych. Tylko prawidłowo sporządzony protokół szkody jest podstawą do uruchomienia procedury reklamacyjnej.

3. Protokół szkody (skan) należy przesłać drogą mailową do Sprzedawcy w ciągu 1 dnia roboczego od dostawy towaru. Należy zachować oryginał protokołu szkody oraz list przewozowy, a na prośbę Sprzedawcy odesłać go drogą listowną w celu przyśpieszenia procedury reklamacyjnej. Uszkodzony towar należy zachować wraz z opakowaniem zewnętrznym.

4.Reklamację w firmie kurierskiej składa Sprzedawca na podstawie protokołu szkody, o którym mowa w pkt.2 i 3. Sprzedawca po wstępnej akceptacji procedury reklamacyjnej poinformuje o możliwym odbiorze za pośrednictwem firmy kurierskiej uszkodzonego w transporcie towaru, a Klient otrzyma wymieniony produkt.

§ IX. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada w stosunku do klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli towar lub usługa dodatkowa mają wadę (rękojmia) w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny. Postanowienia regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Sprzedawca nie jest gwarantem towarów. Czas trwania gwarancji udzielanej przez producenta lub importera podana jest przy produkcie.

3.Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji można składać bezpośrednio w sklepie stacjonarnym lub przesłać na adres: Origo, ul. Grunwaldzka 35c, 60-783 Poznań, a w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji również bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych w dokumentach gwarancyjnych.

4.Procedury postępowania w przypadku napraw gwarancyjnych opisane są w dokumentach gwarancyjnych lub informacji na ich temat każdorazowo udziela Sprzedawca.

5.Naprawy gwarancyjne nie obejmują: uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w transporcie, w wyniku wyładowań atmosferycznych, uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji czy stosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, elementów tnących w urządzeniach (noże w gilotynach, trymerach, bindownicach), czynności konserwacyjnych zawartych w instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej, uszkodzeń spowodowanych przez nieautoryzowany serwis, planowego zużycia podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, uszkodzeń produktów z usuniętym czy nieczytelnym numerem seryjnym.

6.Informacji o sposób pakowania i wysyłania towarów reklamowanych udzieli dział obsługi klienta Sprzedawcy pod numerem telefonu wskazanym w kontakcie.

§ IX. Rozdział obowiązujący od 1 stycznia 2023r
UPRAWNIENIA KONSUMENTA W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA ZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ

W razie braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa, w szczególności ustawie o prawach konsumenta
1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art.X .1 lub X.2, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w w art.X .1 lub X.2. , oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2. ustawy.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
6. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
7a. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
7b. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
7c. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
7d. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt i zlecenie. Informacji o sposób pakowania i wysyłania towarów reklamowanych udzieli dział obsługi klienta Sprzedawcy pod numerem telefonu wskazanym w kontakcie
7e. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
7f. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 7a
2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 7c-7e;
3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 7;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8a. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
8b. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
8c. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
8d. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
8e. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
8f. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z art. 7 i 8.
10. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową można dokonać bezpośrednio w sklepie stacjonarnym Origo lub pisemnie na adres: Origo, ul. Grunwaldzka 35c, 60-783 Poznań lub na adres e-mail: origo@origo.com.pl, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji również bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych w dokumentach gwarancyjnych.

§ XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Sprzedawca szanuje dane osobowe użytkowników Sklepu, którzy złożyli zamówienie produktów przez zalogowanie się i utworzenie swojego konta oraz bez zakładania konta; zamówienie kontaktowe, negocjowali cenę przez zarejestrowanie się w serwisie bądź zgłosili się do listy newsletterowej. Sprzedawca nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, adresowych, w tym adresów e-mail, użytkowników posiadających konta w serwisie oraz pozostałych klientów składających zamówienia. Szczegóły udostępniania danych niezbędnych do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Sprzedawcy –Administratorze zawarte są w dziale: Polityka prywatności.

2.Podczas składania zamówienia / zakładania konta Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie materiałów promocyjnych drogą elektroniczną. Zgodę taką może w każdej chwili anulować przez oświadczenie przesłane na adres: origo@origo.com.pl. Użytkownikom serwisu, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie materiałów promocyjnych, będą przesyłane informacje o bieżących promocjach, nowościach i akcjach prowadzonych przez Sprzedawcę. Zakładanie konta jest dobrowolne i umożliwia negocjowanie ceny oraz ułatwia proces składania zamówienia. Składanie zamówienia może odbywać się również bez zakładania konta i logowania.

3.Serwis WWW.origo.com.pl umożliwia modyfikację swojego konta lub usunięcie swoich danych osobowych. W celu całkowitego usunięcia danych można wysłać oświadczenie w tej sprawie na adres origo@origo.com.pl

§ XII. POZOSTAŁE KLAUZULE

1.Przy zawieraniu umowy kupna sprzedaży obowiązuje prawo polskie.

2. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym – Klientem, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed właściwym sądem zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi nieodpłatnie regulamin oraz na każde żądanie Klienta może mu on być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany przez Klienta) bez dodatkowych opłat.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Serwisu.

5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentowi oraz osobie fizycznej -zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej- na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
§ I. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Sprzedawca – sklep nazywany jest w dalszej części Regulaminu Usługodawcą.

2.Serwis WWW.origo.com.pl umożliwia Klientom:

a. składanie zamówień produktów przez zalogowanie się i utworzenie swojego konta oraz bez zakładania konta; w formie określonej w regulaminie sklepu

b. składanie zamówień kontaktowych, przez zalogowanie się i utworzenie swojego konta oraz bez zakładania konta;

c. negocjowanie cen wybranych produktów przez zarejestrowanie się w serwisie

d. zgłoszenia się do listy newsletterowej

e. zarządzanie swoimi danymi osobowymi podanymi w zakładce Konto Klienta (przez zalogowanie się

i utworzenie swojego konta),

f. otrzymywanie informacji o statusie złożonego zamówienia

g. zarządzanie adresami i zamówieniami przez zalogowanie się i utworzenie swojego konta

h. dostęp do historii zamówień złożonych w sklepie internetowym po zalogowaniu się

i. dostęp do kuponów promocyjnych (dostępnych po zalogowaniu)

j. dostęp do informacji o produktach

§ II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a. min rozdzielczość ekranu 1024×768
b. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
c. Mozilla Firefox w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies
d. Google Chrome w wersji 17 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies
e. Opera w wersji 16.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies
f. Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies (dla Windows)
g. Safari w wersji 6.2 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies (dla MacOSX)

2. Wersja serwisu na urządzenia mobilne może posiadać ograniczoną liczbę funkcjonalności w porównaniu z wersją klasyczną serwisu.

3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowana do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
Informacje o plikach typu cookies zawarte są w dziale Polityka prywatności.

4. Usługodawca nie jest dostarczycielem usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Klient we własnym zakresie pozyskuje środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe oraz pocztę elektroniczną, umożliwiające korzystanie z Serwisu.

§ III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU – ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą każdorazowego korzystania z serwisu w oparciu o zakres usług określonych w Regulaminie.

3. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony

4. Klient jest uprawniony do rejestracji w Serwisie. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest wymagana do złożenia zamówienia.

5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Serwisu.

6. Warunkiem rejestracji oraz dokonania zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Serwis.

7. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji lub dokonania Rezerwacji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nie aktualne,

b. dopuścił się za pośrednictwem Serwisie naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Serwisie,

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji oraz Rezerwacji bez uprzedniej zgody Usługodawcy

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

10. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie oraz w procesie korzystania z Serwisu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwiać dokonanie zamówienia w Serwisie.

11. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane po zalogowaniu się na konto Klienta lub usuwane przez oświadczenie przesłane na adres: origo@origo.com.pl.

12. Usługodawca nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, adresowych, w tym adresów e-mail, użytkowników posiadających konta w serwisie oraz pozostałych Klientów składających zamówienia.

13.Podczas składania zamówienia i zakładania konta Klient oraz z poziomu strony internetowej, może dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie materiałów promocyjnych drogą elektroniczną. Zgodę taką może w każdej chwili anulować przez oświadczenie przesłane na adres: origo@origo.com.pl. Użytkownikom serwisu, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie materiałów promocyjnych, będą przesyłane informacje o bieżących promocjach, nowościach i akcjach prowadzonych przez Sprzedawcę.

14. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Usługodawcy

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ IV. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać na adres; Origo, ul. Grunwaldzka 35c, 60 783 Poznań lub mailowo pod adres origo@origo.com.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

5. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji w terminie do 14 dni w przypadku zgłoszenie dokonanego przez Konsumenta (obowiązuje od 1 stycznia 2023r.) i w terminie do 30 dni w pozostałych przypadkach, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca udostępnia Klientowi nieodpłatnie regulamin świadczenia usług oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany przez Klienta) bez dodatkowych opłat.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Serwisu.

4. Wszelkie spory związane z działalnością Serwisu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”/”Instytucje konsumenckie”/„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentowi na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

ZAŁĄCZNIK – KLIKNIJ IKONĘ WYŻEJ
Formularz odstąpienia od umowy